Podstawowe zasady skutecznych kampanii AdWords

Działania reklamowe w ramach kampanii AdWords to obecnie jeden z podstawowych elementów niemal wszystkich strategii marketingowych. Skuteczność i efektywność działań promocyjnych przeprowadzanych w wyszukiwarkach zaczyna być doceniana przez coraz większą liczbę reklamodawców. A mimo to wiele działań nie przynosi oczekiwanego zysku i zwrotu poniesionych kosztów. Dlaczego? Otóż kampanie AdWords rządzą się swoimi prawami i aby były skuteczne – muszą być przeprowadzone w odpowiedni sposób. Efektywna kampania AdWords charakteryzuje się kilkoma cechami.

Określenie celu

Wszystkie skuteczne kampanie reklamowe – także te w zakresie AdWords – muszą mieć jasno określone cele. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań należy odpowiedzieć na pytanie, co dana kampania ma osiągnąć i jakie założenia ma spełnić. Tylko wtedy można ją dostosować do własnych wymagań i tym samym zwiększyć jej skuteczność.

Dostosowanie do pytań użytkowników

Zasada korzystania z wyszukiwarki jest bardzo prosta – internauta zadaje pytanie, a zadaniem Google jest udzielenie na nie odpowiedzi. W związku z tym skuteczna kampania AdWords powinna przede wszystkim dokładnie i precyzyjnie odpowiadać na pytania. Wiedza o sposobie formułowania zapytań pozwoli stworzyć efektywną i dopasowaną do grup docelowych kampanię reklamową. W związku z tym dobrym rozwiązaniem jest tworzenie tak zwanych grup reklam, które będą się wyświetlać podczas użycia jakiegokolwiek słowa kluczowego zawartego w każdej pojedynczej reklamie wchodzącej w skład grupy.

Dopasowanie słów kluczowych do precyzyjnie określonej grupy docelowej

Jednym z podstawowych warunków skuteczności kampanii AdWords jest precyzyjne dobranie słów kluczowych do zainteresowań potencjalnych klientów. Działania tego typu sprawią, iż reklama trafi do osób ściśle zainteresowanych daną tematyką, a nie jedynie do tak zwanych „klikaczy”, którzy nie tylko nie przyczynią się do zwiększenia efektów, ale także mogą generować niepotrzebne koszty. Precyzyjne dobranie słów kluczowych oraz zastosowanie tak zwanych wykluczeń pozwoli tworzyć dużo skuteczniejsze teksty reklamowe.

Ranking reklam

Jedną z podstawowych zasad działania kampanii AdWords jest tak zwany ranking reklam, który decyduje o tym, na którym miejscu w wyszukiwarce pojawi się dana reklama. Ranking ten jest określany na podstawie wyniku jakości oraz stawki za kliknięcie. Wynik jakości opiera się na historii konta oraz prognozowanych wynikach, natomiast koszt kliknięcia jest uzależniony od zadeklarowanej stawki i poziomu jakości.

Żaden z reklamodawców korzystających z usług AdWords nie może zapominać o wartości słowa pisanego. Kampanie reklamowe charakteryzują się małą ilością miejsca przeznaczonego na tekst. Zatem wykorzystanie go w sposób ciekawy, kreatywny bądź zaskakujący jest wartością dodaną każdego przekazu reklamowego.